Rezultaty

Celem operacji realizowanej przez grupę operacyjną było utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, poprzez zastosowanie innowacyjnych modeli sprzedaży i marketingu opartych zarówno o działania tradycyjne, jak i nowoczesne (e-commerce), co przełożyło się na poszerzenie grupy odbiorców i ograniczenie liczby pośredników. Celem było także poszerzenie oferty produktów lokalnych poprzez wprowadzenie nowych produktów na rynek, które są wspólnie promowane i dystrybuowane. Głównym zadaniem było przetestowanie różnych form wsparcia sprzedaży zarówno tych tradycyjnych (m.in. działania specjalisty ds. promocji produktu lokalnego, wspólne regały sprzedażowe, oznakowanie gospodarstw), jak i nowoczesnych (m.in. stworzenie i uruchomienie portalu promocyjno-sprzedażowego, promocja w Internecie). Ponadto poprzez współpracę z technologiem testowano receptury nowych produktów opartych na surowcach pochodzących z gospodarstw członków grupy operacyjnej. W ramach operacji zakupiono dozownik do nalewania produktów, który może służyć zarówno do dozowania konfitur, dżemów, powideł, jak i syropów oraz miodu.
Główne rezultaty operacji to utworzona grupa 11 producentów oraz 2 podmiotów wspierających (Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Nadbużański Ośrodek Promocji Produktu Lokalnego), zbudowanie bazy klientów, stworzenie narzędzia do wspólnej promocji i sprzedaży, wsparcie produkcyjne i marketingowe w różnych formach.
Głównymi korzyściami wynikającymi z zastosowania rezultatów operacji dla producentów były:
1. możliwość korzystania z wsparcia merytorycznego i specjalistycznego (sprzedażowego, marketingowego, doradczego) przez dedykowanych pracowników w krojonym pod ich potrzeby modelu wsparcia sprzedaży i marketingu;
 2. profesjonalizacja sprzedaży i marketingu poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi jak własny, lokalny market place (portal promocyjno-sprzedażowy www.piwniczkapodlaska.pl), z którego można korzystać bez opłat abonamentowych;
3. działanie w grupie producentów, wzajemne polecanie swoich produktów, wspólna promocja i sprzedaż;
4. współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną i Nadbużańskim Ośrodkiem Promocji Produktu Lokalnego przy innych projektach wspierających rozwój produktu lokalnego.


Główne korzyści dla konsumentów:

1. dostęp do lokalnych produktów Podlasia Nadbużańskiego w sprzedaży stacjonarnej na regałach zlokalizowanych w miejscach atrakcyjnych turystycznie
2. możliwość zakupu produktów on-line w jednym miejscu i odbioru w 3 lokalizacjach
3. możliwość odnalezienia gospodarstw sprzedających w sposób bezpośredni (oznakowanie gospodarstw)
4. atrakcyjne i legalnie produkowane i sprzedawane produkty lokalne